Casewhere eGovernment

Skræddersyede løsninger til Danmarks Offentlige Digitalisering

Danmark kan være ekstremt stolte af det, vi har opnået med eGovernment inden for de seneste årtier. Vi er på toppen af ranglisten med hensyn til innovation, digitalisering, gennemsigtighed og inklusion.

Læs mere

Vores kunder

Vores kunder omfatter både offentlige og private organisationer.

Måder at bruge Casewhere

Få brugere om bord


Deleger dataindsamling til nye medarbejdere

Indsaml personlige oplysninger og kontaktoplysninger direkte fra nye medarbejdere via formular og personligt login.

Rolletildeling for nye medarbejdere

Overdrag ansvaret for rolle- og adgangstildeling for nye medarbejdere til nærmeste leder.

Off-boarding af medarbejdere

Sørg for, at medarbejdere, hvis ansættelse ophører, deaktiveres fra og logges ud af alle systemer ved udgangen af deres sidste arbejdsdag.

Registrering i Active Directory

Få automatisk nye medarbejdere registreret i Active Directory eller i en lignende brugerdatabase.

Forbered hardware, software, telefon og arbejdsstation

Tildel ansvar internt og følg op automatisk for at sikre, at alt er klar til den nye medarbejder.

Delegeret ressourcestyring


Administrer godkendelse og autorisation pr. organisationsenhed

Deleger ansvaret for det typiske IT-afdelingsarbejde til organisatoriske enheder uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Tildel ansættelsesansvar til relevante interessenter

Sørg for, at relevante interessenter automatisk indgår i alle relevante trin i rekrutteringsprocessen.

Øg brugen af selvbetjening

Sørg for, at alle oplysninger fra tredjeparter indtastes af dem selv i stedet for at bruge dyre interne ressourcer.

Fordel automatisk virksomhedens e-mail

Fang, filtrer, analyser og fordel indgående e-mails til ansvarlige personer, og sørg for, at de straks registreres i relevante systemer.

Kontroller adgange til oplysninger fra interne og eksterne systemer

Casewheres unikke datamodel gør det muligt at implementere adgangsstyring på alle data, selv hvis det ikke understøttes af det eksterne system.

Help desk


Organiser virksomhedens supportsager

Sørg for, at både formelle og uformelle kanaler, der bruges til at støtte dine kunder, alle ender i det samme system.

Integrer support med marketing, salg og produktion

Sørg for, at supportsager konverteres korrekt og øjeblikkeligt til marketing- og salgsmuligheder samt produktionskrav.

Vidensbase

Opret, organiser og del best practices gennem organisationen. Genbrug supportsagsprocesser til flere supportflows.

Billetsystem

Sørg for, at enhver supportsag er mærket med et sagsnummer, så både indgående og udgående kommunikation registreres i den korrekte kontekst.

Indgående eller udgående support

Understøt formularer og standarder for både udgående opkald og kampagner samt al indgående kommunikation.

Dataindsamling


Udarbejd let formularer, undersøgelser og spørgeskemaer

Enkel træk-og-slip-konfiguration af formularer, regler, fejlmeddelelser og sikkerhed i arbejdsgange helt uden brug af kode.

Integrer med automatiserede rutiner

Sørg for, at data indsamlet via formularer straks konverteres til hændelsesdata for interne og eksterne arbejdsgange.

Indsaml oplysninger i brugervenlige formularer

Skab optimale digitale oplevelser ved low-level tilpasning af formularer med HTML, CSS og JavaScript.

Rollebaseret dataindsamling

Du kan sætte Casewhere op til at indsamle data på den samme sag fra flere interessenter, samtidig med at du har fuld kontrol med hvem der får adgang til hvilke data.

Samarbejde


Del og administrer information og viden

Med adgangsindstillinger på flere niveauer er det let at styre delingen af oplysninger indsamlet via flere kanaler uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Udvid arbejdsgange til mobilbrowsere

Tilbyd mobile brugergrænseflader, så medarbejdere og kunder på farten får de samme muligheder som desktop-brugere.

Sikr problemfrit samarbejde internt og eksternt

Sikr, at arbejdsgange, der starter både internt og eksternt, strækker sig til alle interessenter gennem automatisk onboarding og autorisation.

Tildel til interne og eksterne brugere

Med Casewheres tætte integration til Safewhere*Identify er det muligt let at onboarde eksterne brugere og inkludere dem i arbejdsgange.

Dokumenthåndtering


Understøt underskrivning af flere brugere

Få dokumenter underskrevet af alle relevante parter i en forudbestemt rækkefølge eller efter først til mølle-princippet.

Administrer filversioner

Som standard vil Casewhere aldrig nogensinde overskrive nogen oplysninger, hvilket sikrer, at du har adgang til alle historiske versioner af gemte filer.

Administrer flere sikkerhedsniveauer pr. dokument

Gem dokumenter i flere versioner, så følsomme data fjernes fra versioner, der tilbydes et bredere publikum.

Konverter Word til PDF og opbevar sikkert

Gem Word-dokumenter i PDF-formater, der ikke kan ændres for at sikre fuld kontrol og informationssikkerhed.

Administrer opret/læs/opdater/slet adgang pr. fil

Administrer adgang helt ned til regler for, hvem der kan læse ethvert individuelt dokument baseret på, hvilke ord der findes i dem.

Automatisering af arbejdsgange


Sikr datastrømme mellem systemer

En af styrkerne i Casewhere er evnen til at understøtte processer på tværs af systemer, så virksomheden ikke arbejder i siloer.

Reager straks

Konfigurer udløsere, der lokker eller endda tvinger brugere eller eksterne systemer til at reagere med det samme, når nøgledata ændres.

Automatiser review- og godkendelsesprocesser

Slip af med review- og godkendelsesprocesser udført via e-mail eller telefon, så du kan spore datastrømmen gennem din organisation.

Koordiner opgaver mellem mennesker

Opstil regler, der automatisk bestemmer, hvem der skal inkluderes i de næste trin i enhver proces samt tidsfrister for dem.

Automatiser rutineopgaver

Fortsæt med at udvide workflow-regler, efterhånden som du opretter flere og flere regler for arbejde, der kan automatiseres.

Videoer

Kom i gang med en MVP!

Fortæl mig mere